HTK tiedottaa – HTK informerar

Hyvät tenniksen ja Hangon ystävät,

Ikäväksemme olemme tällä viikolla saaneet tietää, ettei JHTC tule järjestämään
suosittuja tenniskurssejaan Hangossa tulevana kesänä. JHTC on ollut HTK:lle hyvä
yhteistyökumppani useiden vuosien ajan, joten tilanne on valitettava – haluamme
tässä yhteydessä kiittää JHTC-tenniskoulua kuluneista vuosista.

Korvaavia kursseja suunnitteilla
Hanko ja tennis kuuluvat kuitenkin erottamattomasti yhteen jatkossakin ja tulemme
osaltamme varmistamaan, että kurssitarjontaa tulee olemaan runsaasti tarjolla
eritasoisille pelaajille – sekä lapsille että aikuisille – myös kesällä 2022. HTK:n oma
kurssitarjonta julkaistaan tällä viikolla ja selvitämme parhaillaan mahdollisuuksiamme
tarjota laadukkaita kursseja myös niihin ajankohtiin, jotka nyt jäävät JHTC:lta
käyttämättä. HTK toivottaa sekä vanhat että uudet asiakkaat tervetulleeksi kursseille
ja kentille Hangossa tänäkin kesänä.

Tasapuolisuus toimintamme kulmakivenä
Jäsentemme ja muun asiakaskunnan tasapuolinen kohtelu, yritysasiakkaat mukaan
lukien, on yksi olennaisista periaatteistamme. Mm. kenttien riittävyys sekä
saatavuuden varmistaminen tasapuolisesti kaikille asiakkaillemme myös kesän
sesonkipiikin aikaan on eräs toimintaamme olennaisesti ohjaava seikka. HTK:lla,
kuten tavanomaisesti monessa muussakin toiminnassa, pätee kuluttajamyyntiin ja –
palveluihin jokseenkin eri periaatteet kuin voittoa tavoitteleville yritysasiakkaillemme.
Samoin on hyvin tavanomaista, että työntekijämme eivät voi toimia kilpailevan
yrityksen lukuun – tämä on normaali käytäntö useimmilla työpaikoilla.
Peruutussääntömme ovat samat kenelle tahansa yksittäiselle toimijalle, joka varaa
merkittävän osan kentistämme samanaikaisesti – tässä jälleen tavoitteenamme on
varmistaa tasapuolinen kenttien saatavuus koko asiakaskunnallemme, erityisesti
sesongin korkeimman kysyntäpiikin aikana.

Vastuullinen ja ammattimainen toiminta
Tuomitsemme jyrkästi ulkopuolisten toimijoiden seuraamme ja sen johtoon julkisesti
ja epäasiallisesti kohdistamat, jopa valheelliset syytteet. Seurallemme ja sen johdolle
ammattimaisuus ja vastuullinen toiminta on erittäin tärkeää ja odotamme samaa myös
yhteistyökumppaneiltamme – emme koe oikeustoimilla painostuksen ja uhkailujen
kuuluvan hedelmälliseen yhteistyökumppanuuteen.

HTK on vastuunsa kantava, Hangon tulevaisuutta tukeva yhteisö ja meidät on myös
ensimmäisenä Suomessa palkittu Tennisliiton toimesta vastuullisena seurana.
Teemme kovasti töitä, pitkälti vapaaehtoisvoimin, palvellaksemme jäseniämme sekä
jäsenistön ulkopuolisia yksityis- ja yritysasiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla
rakkaan kotikaupunkimme kehittymistä vaalien. Yhdistystämme edustaa osaava ja
ammattimainen, jäsenistömme valitsema hallitus, joka johtaa toimintaamme HTK:n
säännösten mukaisesti huomioiden koko asiakaskuntamme tarpeet tasapuolisesti.
Kaikessa tekemisessä fokuksemme on jäsentemme, asiakkaidemme sekä Hangon
palveleminen sekä toiminnan kehittäminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Investoimme Hangon kehittämiseen
Hangon tulevaisuus ja kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen suotuisalla tavalla on
meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme kuluneina vuosina tehneet ja tuleville vuosille
suunnitelleet todella merkittäviä investointeja toimintamme ja tilojemme
kehittämiseen, jotta asiakaskunnallamme olisi mahdollisimman hyvät puitteet pelata
tennistä kerhollamme. Olemme tehneet huomattavia investointeja tenniksen
edistämiseksi Hangossa mm. useita uusia massakenttiä rakentamalla ja kerhotalon
asiakastiloja uudistamalla. Tällä hetkellä tärkeimmät hankkeemme ovat ensi syksynä
alkavan lukioiden tennislinjan perustaminen Hankoon ja erityisen mittavan kokoluokan
HTK-tennishallin rakennusprojekti. Olemme merkittävästi kehittäneet ja laajentaneet
kilpailutoimintaamme ja tämä on myös huomioitu ulkopuolisten tahojen puolelta:
Hangon tennisviikko palkittiin marraskuussa Tennisliiton toimesta vuoden
kansalliseksi kilpailuksi ja HTK:n järjestämä senioreiden ITF kilpailu valittiin vastikään
S700-sarjan maailman parhaaksi kilpailuksi. Toimintamme tulee tuomaan Hankoon
tänä kesänä noin 4000 matkailijaa.

Tervetuloa seuraamme kesällä 2022!
Odotamme innolla tulevaa kesäkautta Hangossa tenniksen merkeissä. Ymmärrämme
monen tenniksen ystävän huolen kurssitarjonnan riittävyydestä tässä muuttuneessa
tilanteessa – teemme parhaamme, jotta saamme maaliskuun aikana varmistettua
kurssisaatavuuden tulevaksi kesäksi kaikille kursseista kiinnostuneille. Toivotamme
kaikille nykyisille, entisille ja tuleville asiakkaillemme mukavaa ja tenniksentäyteistä
kevättä ja toivotamme jokaisen tervetulleeksi viihtymään Hangossa tenniksen parissa
kevään ja kesän aikana!


Keväisin tennisterveisin,
Hangon Tenniskerho

Bästa vänner av tennis och Hangö,

Vi har denna vecka tyvärr fått höra att JHTC inte kommer att ordna sina populära tenniskurser i Hangö inkommande sommar. JHTC har varit en bra samarbetspartner under flera år vilket gör situationen beklaglig – vi vill nu tacka JHTC-tennisskolan för de gångna åren.

Ersättande kurser planeras
Hangö och tennis hör dock oskiljaktigt ihop även i framtiden och vi kommer för vår del att säkerställa att det även sommaren 2022 finns ett rikligt utbud av kurser för spelare av alla nivåer – såväl barn som vuxna. HTK:s eget kursutbud publiceras denna vecka och vi utreder för tillfället möjligheterna att erbjuda kurser av hög kvalitet även under de tidpunkter som nu blir oanvända av JHTC. HTK hälsar nu såväl gamla som nya kunder välkomna på kurs och även att spela i Hangö denna sommar.

Jämställdhet en hörnsten i vår verksamhet
En rättvis behandling av våra medlemmar och övrigt klientel, inkluderat företagskunder, är en av våra centralaste principer. Bland annat säkerställandet av tillgången till banor, även under högsäsong, är en styrande faktor i verksamheten. För såväl HTK, som för mången annan aktör gäller olika principer beträffande försäljning av tjänster åt konsumenter jämfört med försäljning åt vinststrävande företag. På samma vis är det helt enligt kutym att våra arbetstagare inte kan jobba för konkurrerande företag – detta är normal praxis på de flesta arbetsplatser. Våra avbeställningsvillkor är de samma för vilken aktör som helst som bokar en stor del av våra banor på en gång – även här strävar vi till att erbjuda en jämställd tillgång till våra banor för vårt hela klientel, speciellt under högsäsong.

En ansvarsfull och professionell verksamhet
Vi fördömer starkt yttre aktörer som offentligt riktar osakliga och till och med lögnaktiga beskyllningar gentemot vår verksamhet och ledning. För vår förening och dess ledning är ansvarsfullhet och ett professionell agerande ytterst viktigt och vi förväntar naturligtvis det samma av våra samarbetskumpaner – vi upplever inte att påtryckning med rättsliga åtgärder och hotelser hör till god sed.

HTK bär sitt ansvar, och värnar om Hangös framtid – föreningen har som den första tennisföreningen i Finland blivit belönad som ansvarsbärande förening av Tennisförbundet. Vi jobbar hårt, främst med frivilliga resurser, för att tjäna våra medlemmar, samt utanför medlemskapet varande privat- och företagskunder, på bästa möjliga sätt för att befrämja utvecklingen i vår kära hemstad. Vår förening representeras av en kunnig, av medlemskåren vald styrelse. Styrelsen leder verksamheten enligt HTK:s stadgar beaktande alla parters behov på ett jämlikt sätt. Fokus ligger på att betjäna medlemmar, kunder och Hangö samt att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.

Investeringar i utvecklandet av Hangö
Hangös framtid och utvecklandet av stadens näringsverksamhet i en positiv riktning är en prioritet för oss. Under de gångna åren har vi gjort, och för de kommande åren har vi planerat, omfattande investeringar i verksamheten och faciliteterna så att vårt klientel skall ha bästa möjliga förutsättningar att spela tennis på vår klubb. Vi har gjort omfattande investeringar för befrämjandet av tennis i Hangö bland annat genom att bygga nya tennisbanor och genom att förnya klubbutrymmena. För tillfället är våra viktigaste projekt grundandet av gymnasiernas tennislinje som inleds inkommande höst samt det väldigt omfattande projektet att bygga en ny tennishall. Vår tävlingsverksamhet har utvecklats och utökats avsevärt vilket även har uppmärksammats av utomstående: Hangö Tennisvecka belönades i november 2021 av Tennisförbundet som årets bästa nationella tävling. Den av HTK arrangerande ITF tävling för seniorer blev i sin tur nyligen utsedd till världens bästa turnering i S700-klassen. Vår verksamhet kommer att hämta ca 4000 besökare till Hangö under inkommande sommar.

Välkommen till vår klubb sommaren 2022!
Vi inväntar med iver inkommande tennissommar i Hangö. Vi har full förståelse för mången tennisväns oro över tillräckligheten av kursutbud i denna förändrade situation – vi gör vårt bästa så att vi under vårens lopp kan säkerställa utbudet för alla som är intresserade av att förkovra sig i tennisens fascinerande värld. Vi önskar alla nuvarande, tidigare och kommande kunder en angenäm och tennisfylld vår och ser fram emot att se Er alla i Hangö under våren och sommaren!

Med Vårliga Hälsningar,
Hangö Tennisklubb