Valmennusmaksut 2023

Juniorivalmennuksessa sovelletaan seuraavia maksuja vuonna 2023.

Kausimaksu 

150,00€ 1h viikossa pelaaville ajalla 1.1. – 30.4.2023

Ei vakituisessa valmennuksessa olevilta peritään tuntimaksu á 10,00€/h.

Lisätietoa saat valmentajiltamme tai juniorivastaavalta.

Aikuisjäsenille jotka ovat HTKn säännöllisessä valmennuksessa

Sisältää kenttämaksun

PELIKERTA 15-50 € 1×60 min 1-4 heng. ryhmissä

pelaajia €/pelaaja
1             50
2             25
3             20
4             15

  • Tunnit perutaan viimeistään 6 tuntia ennen sovittua aikaa
  • Sateen sattuessa valmennus tapahtuu sisätiloissa tai siirrämme peliaikaa

Träningsavgifter 2023

I juniorträningen tillämpas följande avgifter under året 2023.

Säsongavgift

150,00€ för 1t i veckan spelande under tiden 1.1. – 30.4.2023

Ytterligare information fås av våra tränare eller av vår junioransvariga.

Spelare som deltar i HTKs regelbundna träning

Inkluderar planavgift

SPELGÅNG 15-50 € 1×60 min 1-4 pers. grupp

spelare €/spelare
1             50
2             25
3             20
4             15

  • Timmarna avbokas senast 6 timmar före den överenskommna tiden
  • Ifall av regn flyttas träningen inomhus eller hålls vid en annan tidpunkt