Valmennusmaksut 2022

Juniorivalmennuksessa sovelletaan seuraavia maksuja vuonna 2022.

Kausimaksu 

150,00€ 1h viikossa pelaaville ajalla 1.1. – 30.4.2022

150,00€ 1h viikossa pelaaville ajalla 1.5. – 30.8.2022

150,00€ 1h viikossa pelaaville ajalla 1.9. – 31.12.2022

Jos juniori pelaa 2h viikossa saa hän 10% alennusta toisesta tunnista.
Jos juniori pelaa 3-4h viikossa saa hän 20% alennusta kolmannesta ja neljännestä tunnista.

Ei vakituisessa valmennuksessa olevilta peritään tuntimaksu á 10,00€/h.

Lisätietoa saat valmentajiltamme tai juniorivastaavalta.

Aikuisjäsenille jotka ovat HTKn säännöllisessä valmennuksessa

Sisältää kenttämaksun

PELIKERTA 15-50 € 1×60 min 1-4 heng. ryhmissä

pelaajia €/pelaaja
1             50
2             25
3             20
4             15

  • Tunnit perutaan viimeistään 6 tuntia ennen sovittua aikaa
  • Sateen sattuessa valmennus tapahtuu sisätiloissa tai siirrämme peliaikaa

Träningsavgifter 2022

I juniorträningen tillämpas följande avgifter under året 2022.

Säsongavgift

150,00€ för 1t i veckan spelande under tiden 1.1. – 30.4.2022

150,00€ för 1t i veckan spelande under tiden 1.5. – 30.8.2022

150,00€ för 1t i veckan spelande under tiden 1.9. – 31.12.2022

Om en junior spelar 2t i veckan erhålles 10% rabatt för den andra timmen.
Om en junior spelar 3-4t i veckan erhålles 20% rabatt för den tredje och fjärde timmen.

Ytterligare information fås av våra tränare eller av vår junioransvariga.

Spelare som deltar i HTKs regelbundna träning

Inkluderar planavgift

SPELGÅNG 15-50 € 1×60 min 1-4 pers. grupp

spelare €/spelare
1             50
2             25
3             20
4             15

  • Timmarna avbokas senast 6 timmar före den överenskommna tiden
  • Ifall av regn flyttas träningen inomhus eller hålls vid en annan tidpunkt