Valmennus / Träning

Seuran juniorivalmennus on ympärivuotista. Kaikki halukkaat otetaan mukaan. Lisätietoja kaiken valmennuksen osalta toiminnanjohtajalta tai suoraan päävalmentajalta!


Föreningens träningsverksamhet för juniorer sker året runt. Alla intresserade är välkomna! Tilläggsinformation fås av verksamhetsledare eller direkt av huvudtränare!


Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

  • Risto Alén
  • risto.alen(at)gmail.com
  • 0400-852 923

Päävalmentaja / Huvudtränare

  • Ville-Heikki Talvenmaa
  • ville(at)hankotennis.fi
  • 040-7485 619

Valmennustoiminta

Pääperiaate

Junioritoiminnan johtavana periaatteena on tarjota nuorille hyvä harrastus, joka voisi kestää läpi eliniän. HTK:n ajatuksena on tarjota jokaiselle juniorille harrastusmahdollisuuksia kunkin juniorin omien halujen ja kykyjen mukaan. Kilpajunioreiden harjoittelua ja kilpaiua yritetään tukea. Tennis on hauska ja samalla vaativa laji ja sen parista saa hyviä ystäviä.

Alkeiskurssit

HTK järjestää alkeiskursseja junioreille, joihin osallistuville pyritään heidän halutessaan tarjoamaan jatkokursseja tai mahdollisuutta päästä harjoitusryhmään. Kurssit järjestetään kesä- elokuun aikana ulkokentillä ja syksyllä hallissa. Kursseista tiedotetaan seuran nettisivuilla ja ilmoitustauluilla, koulujen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdissä. Kurssimaksut pidetään alhaisina. Opetusta järjestetään molemmilla kotimaisilla kielillä. Ympärivuotiseen valmennustoimintaan pääsee mukaan myös ilman että osallistuu alkeiskurssille. Ryhmäkoot pidetään pieninä (2-6 pelaajaa/ryhmä).

Ympärivuotinen valmennustoiminta

Seuran valmentajat vetävät ympärivuotisesti junioreiden valmennustoimintaa ulko- ja sisäkentillä. Juniorin omien halujen mukaisesti voidaan määrittää viikkotuntien määrä. Koulutus tähtää kilpapelaajaien tuottamiseen, mutta se ei ole edellytys etteikö voisi olla mukana valmennuksessa myös ns harrasteperiaatteella. Seura kouluttaa valmentajia STL:n valmennuskursseilla. Harrastepelaajien ohjelmaan kuuluu valmennustoiminnan lisäksi seuran omat kilpailut. Kilpapelaajien ohjelmaan kuuluu valmennustoiminnan lisäksi seuran omat kilpailut, kilpailuja ympäri suomenmaan, leiritoimintaa Hangossa ja lähialueen urheiluopistoilla, seuratoimintaa lähialueen seurojen kanssa sekä mahdollisuus päästä mukaan STL:n leiritoimintaa.

Muistilista pelaajalle häirintätapauksissa

Mikäli olet joutunut tai tiedät toisen joutuneen minkäänlaisen häirinnän uhriksi, kerro asiasta välittömästi luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmillesi, esimiehellesi, seurasi toiminnanjohtajalle, seurasi puheenjohtajalle tai Suomen Tennisliitolle. Suosittelemme olemaan kuitenkin yhteydessä SUEK:iin joko suoraan tai nimettömästi ILMO-palvelun kautta.

  • Yhteyshenkilö seurassasi: Risto Alen, puh. 0400852923, risto.alen(at)gmail.com
  • Yhteyshenkilö Suomen Tennisliitolla: Jarno Tiusanen, puh. 0504062350, jarno.tiusanen(at)tennis.fi

Uusi päävalmentaja:

Ville-Heikki Talvenmaa on siirtynyt Kouvolasta Hangon Tenniskerhon päävalmentajaksi ja kilpailupäälliköksi. Ville-Heikki aloitti Hangossa työt kesäkuun alussa. Villen toimenkuvaan ja vastuualueeseen Hangossa kuuluvat:

– Valmennusjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

– Kilpailutoiminnan organisointi ja johtaminen

– Hangon Tenniskerhon päivittäinen valmennustoiminta, ja sen kehittäminen yhteistyössä muiden valmentajien kanssa

 

Ville-Heikki:

”Odotan innolla uusia työtehtäviä ja tutustumista Hangon Tenniskerhon toimijoihin sekä valmennettaviin. 

Tavoitteenani on olla innostava, positiivinen sekä sopivassa määrin vaativa valmentaja.

Hangosta minulla on paljon hyviä muistoja useamman kesän ajalta kilpailunjohtajana Tennisviikoilla ja refereenä ITF-kisoissa.

Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, miten upeat puitteet tenniksen pelaamiselle Hangossa on.”

 

Ville-Heikki Talvenmaan taustaa:

– Ikä 37v ja syntynyt Lahdessa

– Toiminut vuodesta 2011 päätoimisena valmennuspäällikkönä Kouvolan Tennisseurassa.

– Valmentanut kaikenikäisiä minitennispelureista senioreihin, ja käynyt läpi pelaajapolun aloittelijasta aina A-luokan kilpapelaajaksi.

– Toiminut kilpailunjohtajana yli sadassa kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailussa.

– Tennisliiton kilpavalmentajakoulutus sekä useita täydentäviä koulutuksia.

– Kansainvälinen Referee tuomarikoulutus kv. kilpailujen järjestämiseen.

– Urheilun suurkuluttuja ja pitkää harrastuspohjaa tenniksen lisäksi mm. jalkapallosta.

– Kauppatieteellisen koulutuksen lisäksi kokemusta mm. viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä.


Träningsverksamheten

Huvudprincipen

Huvudprincipen för vår juniorverksamhet är att erbjuda unga en givande hobby som i bästa fall håller livet ut. HTK:s tanke är att erbjuda varje junior möjlighet till en hobbyverksamhet utgående från den enskilda juniorens ambitoinsnivå och motivation. Vi strävar till att erbjuda goda möjligheter att träna och även att stöda tävligsspelande. Tennis är en rolig och krävande gren som även  on hauska ja samalla vaativa laji ja sen parista saa hyviä ystäviä.

Nybörjarkurser

HTK anordnar nybörjarkurser för juniorer med sikte på fortsättningskurser och möjligheten att komma med i träningsgrupperna. Kurserna hålls i juni- augusti utomhus och under hösten i Cuplis. Information om kurserna finns på föreningens hemsidor och anslagstavla, på skolornas anslagstavlor samt i den lokala tidningen. Kursavgifterna hålls låga. Träningen ges på de båda inhemska språken. Det är möjligt att delta i året runt träningarna även utan att delta i nybörjarkurserna. Grupperna hålls små  (2-6 spelare/grupp).

Året runt träningsverksamhet

Föreningens tränare drar juniorernas träningsverksamhet året runt på planerna både inom- och utomhus. Antalet träningstimmar per vecka baseras på juniorens egna preferenser. Träningen siktar på utvecklandet av tävlingsspelare men det är inte uteslutet att delta ur ett sk. hobbyperspektiv. Föreningen utbildar tränarna på FTF:s tränarkurser. I programmet för hobbyspelare ingår förutom träningsverksamhet även föreningens egna tävlingar. I programmet för tävlingsspelare ingår förutom träningsverksamhet även föreningens egns tävlingar, tävlingar runt om i Finland, lägerverksamhet i Hangö och närliggande idrottsinstitut, föreningsverksamhet med närliggande föreningar samt möjligheten att delta i FTF:s lägerverksamhet.

En ny huvudtränare

Ville-Heikki Talvenmaa har flyttat från Kouvola för att verka som Hangö Tennisklubbs huvudtränare och tävlingschef. Ville-Heikki har inlett sitt arbete, i Hangö, i början av juni. Till Ville-Heikkis verksamhetsbild och ansvarsområde, i Hangö, hör följande:

– Planering och förverkligandet av träningsverksamheten.

– Organisering och ledning av tävlingsverksamheten.

– Utvecklandet av Hangö Tennisklubbs dagliga träningsverksamhet i samarbete med de övriga tränarna.

 

Ville-Heikki:

Jag väntar med iver på att få ta itu med mina nya arbetsuppgifter och att få bekanta mig med Hangö Tennisklubbs aktörer och tenniselever.Mitt mål är att vara en inspirerande, positiv samt en lämpligt krävande tränare. Jag har många goda minnen av Hangö från flera somrar då jag verkat som tävlingschef för Tennisveckan och domare i ITF-tävlingarna. Jag är imponerad av de faciliteter och ramar som Hangö erbjuder tennisspelare”.

 

Ville-Heikkis bakgrund:

– Ålder 37 år, född i Lahtis.

– Verkat som huvudtränare för Kouvola Tennisförening sedan 2011.

– Tränat allt från minitennisspelare till seniorer och själv utvecklats från nybörjare till A-klass tävlingsspelare.

– Fungerat som tävlingsledare i över hundra nationella och internationella turneringar.

– Tennisförbundets utbildning till tävlingstränare samt flera kompletterande kurser.

– Internationell Referee domarutbildning för organisering av internationella tävlingar.

– Storförbrukare av idrott och mångårig hobbyverksamhet utöver tennisen bl.a. inom fotboll.

– Utöver utbildning inom ekonomi även erfarenhet av kommunikation och marknadsföring.