Valmennus / Träning

Seuran juniorivalmennus on ympärivuotista. Kaikki halukkaat otetaan mukaan. Lisätietoja kaiken valmennuksen osalta toiminnanjohtajalta tai suoraan valmentajiltamme!


Föreningens träningsverksamhet för juniorer sker året runt. Alla intresserade är välkomna! Tilläggsinformation fås av verksamhetsledare eller direkt av tränarna!


Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

 • Risto Alén
 • risto.alen(at)gmail.com
 • 0400-852 923

Valmentajat / Tränare

 • Babsu Wikberg
 • babsu.wikberg(at)pp.inet.fi
 • 040-5585589
 • Anna Granström
 • anna_granstrom(at)hotmail.com 
 • 040-7194124
 • Jouko Pentikäinen
 • jouko.pentikainen(at)pp1.inet.fi
 • 040-5803439
 • Jyrki Alaluusua
 • jyrki.alaluusua(at)luukku.com
 • 040-5072491 
 • Arthur Alén
 • 045-8952750
 • Joni Kauppinen
 • jonikauppinen(at)hotmail.com
 • 040-5708017

Valmennustoiminta

Pääperiaate

Junioritoiminnan johtavana periaatteena on tarjota nuorille hyvä harrastus, joka voisi kestää läpi eliniän. HTK:n ajatuksena on tarjota jokaiselle juniorille harrastusmahdollisuuksia kunkin juniorin omien halujen ja kykyjen mukaan. Kilpajunioreiden harjoittelua ja kilpaiua yritetään tukea.Tennis on hauska ja samalla vaativa laji ja sen parista saa hyviä ystäviä.

Alkeiskurssit

HTK järjestää alkeiskursseja junioreille, joihin osallistuville pyritään heidän halutessaan tarjoamaan jatkokursseja tai mahdollisuutta päästä harjoitusryhmään. Kurssit järjestetään kesä- elokuun aikana ulkokentillä ja syksyllä hallissa. Kursseista tiedotetaan seuran nettisivuilla ja ilmoitustauluilla, koulujen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdissä. Kurssimaksut pidetään alhaisina. Opetusta järjestetään molemmilla kotimaisilla kielillä. Ympärivuotiseen valmennustoimintaan pääsee mukaan myös ilman että osallistuu alkeiskurssille. Ryhmäkoot pidetään pieninä (2-6 pelaajaa/ryhmä).

Ympärivuotinen valmennustoiminta

Seuran valmentajat vetävät ympärivuotisesti junioreiden valmennustoimintaa ulko- ja sisäkentillä. Juniorin omien halujen mukaisesti voidaan määrittää viikkotuntien määrä. Koulutus tähtää kilpapelaajaien tuottamiseen, mutta se ei ole edellytys etteikö voisi olla mukana valmennuksessa myös ns harrasteperiaatteella. Seura kouluttaa valmentajia STL:n valmennuskursseilla. Harrastepelaajien ohjelmaan kuuluu valmennustoiminnan lisäksi seuran omat kilpailut. Kilpapelaajien ohjelmaan kuuluu valmennustoiminnan lisäksi seuran omat kilpailut, kilpailuja ympäri suomenmaan, leiritoimintaa Hangossa ja lähialueen urheiluopistoilla, seuratoimintaa lähialueen seurojen kanssa sekä mahdollisuus päästä mukaan STL:n leiritoimintaa.


Träningsverksamheten

Huvudprincipen

Huvudprincipen för vår juniorverksamhet är att erbjuda unga en givande hobby som i bästa fall håller livet ut. HTK:s tanke är att erbjuda varje junior möjlighet till en hobbyverksamhet utgående från den enskilda juniorens ambitoinsnivå och motivation. Vi strävar till att erbjuda goda möjligheter att träna och även att stöda tävligsspelande. Tennis är en rolig och krävande gren som även  on hauska ja samalla vaativa laji ja sen parista saa hyviä ystäviä.

Nybörjarkurser

HTK anordnar nybörjarkurser för juniorer med sikte på fortsättningskurser och möjligheten att komma med i träningsgrupperna. Kurserna hålls i juni- augusti utomhus och under hösten i Cuplis. Information om kurserna finns på föreningens hemsidor och anslagstavla, på skolornas anslagstavlor samt i den lokala tidningen. Kursavgifterna hålls låga. Träningen ges på de båda inhemska språken. Det är möjligt att delta i året runt träningarna även utan att delta i nybörjarkurserna. Grupperna hålls små  (2-6 spelare/grupp).

Året runt träningsverksamhet

Föreningens tränare drar juniorernas träningsverksamhet året runt på planerna både inom- och utomhus. Antalet träningstimmar per vecka baseras på juniorens egna preferenser. Träningen siktar på utvecklandet av tävlingsspelare men det är inte uteslutet att delta ur ett sk. hobbyperspektiv. Föreningen utbildar tränarna på FTF:s tränarkurser. I programmet för hobbyspelare ingår förutom träningsverksamhet även föreningens egna tävlingar. I programmet för tävlingsspelare ingår förutom träningsverksamhet även föreningens egns tävlingar, tävlingar runt om i Finland, lägerverksamhet i Hangö och närliggande idrottsinstitut, föreningsverksamhet med närliggande föreningar samt möjligheten att delta i FTF:s lägerverksamhet.