HANGON TENNISKERHO RY-

HANGÖ TENNISKLUBB RF

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Ympärivuotinen aktiivinen kerhotoiminta on avainasemassa. Tenniskerhon tulee varmistaa hyvät harjoitus- ja kilpailumahdollisuudet seuran junioreille ja aikuisille.

Hangon Tenniskerho on avainasemassa matkailun kehityksen kannalta.

Kilpapelaajia Tennisstadionilla vierailee kesän aikana n. 1500 ja lisäksi suuri joukko harrastepelaajia käyttää Hangon tarjoamia palveluita. Lisääntyvää vapaa ajan asuminen tuo uusia, vaativia liikunnanharrastajia Hankoon. Nuorien pelaajien kesken suosittu JGP pelataan Hangossa myös 2020. Tennisviikon yhteydessä pelataan Finnish Tour. Uutena mielenkiintoisena tapahtuma pelataan myös Junioreiden Liiga-Cup toukokuussa.

Lisäksi ITF-kisat sekä senioreille että junioreille järjestetään taas elokuussa.

Tenniksen markkinointia pyritään lisäämään toiminnan kasvattamiseksi entisestään.

Tämä toimintasuunnitelma antaa suuntalinjat hallitukselle, jonka tehtävänä on tarkentaa ja toteuttaa yhdessä sovittuja tavoitteita vuonna 2020.

Tenniskerhon toiminta kasvaa entisestään tulevan kauden aikana.

Tenniskerhon hallitus jatkaa ympärivuotisen päävalmentajan/kilpailunjohtajan ja osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamista myös kaudelle 2020.

 HALLINTO JA TIEDOTUS

Hallitus kokoontuu riittävän monta kertaa. Kokoontumisessa noudatetaan ns. good governance periaatetta ja hallituksen kokouskutsujen tulee olla viikkoa ennen kokousta hallituksen jäsenillä ja kukin asia on valmisteltu päätösehdotuksin aina kun mahdollista. Jaostot tekevät jatkuvasti työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuleva hallitus määrittelee kunakin vuonna toimivat jaostot. Kullakin johtokunnan jäsenellä on jokin osaamisalue vastuullaan ja osallistumista päivittäiseen toimintaan aktivoidaan.

Sääntömääräiset kokoukset, kevät- ja syyskokous, järjestetään sääntöjen mukaan. Syyskokouksessa jaetaan seuran omien mestaruuskilpailujen palkinnot ja järjestetään kauden päätösjuhla.

Hallitus määrittelee tarvittavat työntekijät ja palkkaa heidät. Haetaan myös työllistämistukea mahdollisuuksien mukaan. Seuran toiminnasta tiedotetaan riittävän usein sähköisesti jäsenkirjeillä ja tiedotteilla.

Tiedotteita on myös tennisstadionin ja Cupliksen tiedotustauluilla.

Tenniskerhon internet-sivusto (hankotennis.fi) on ensisijainen tiedotusväline.

Sosiaaliset mediat ovat tärkeässä roolissa tiedottamisessa.

 TALOUS

Seuran talous on vakaalla pohjalla edellyttäen, että laajalta yhteistyökumppaniverkostolta saatava tuki säilyy nykyisellä tasolla. Tenniskerholla on tällä hetkellä lievästi positiivinen kassavirta ja tulevien vuosien painopiste tulee olemaan houkuttelevan tenniskonseptin ylläpitäminen ja kehittäminen suunnitelmallisella varojen keräämisellä, tuottavien kilpailujen järjestämisellä ja tiukalla talouskurilla.

Syksyllä Tennisliiton asiantuntijan avustuksella tehtyjen selvitysten perusteella HTK:n tulee hakeutua ALV –velvolliseksi. Tuleva hallitus tulee vielä tehdä asiassa päätös.

KILPAILUTOIMINTA

Vuonna 2020 järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat

Päiväkisat Cupliksessa kevätkaudella kerran kuukaudessa

Hangon sisämestaruuskilpailut, (huhtikuu, tarkentuu myöhemmin)

Junioreiden SM Liiga-Cup 21.5.2020 – 23.5.2020

Luokka SM-osakilpailu B- ja C-luokat 5.-7.6.2020

JGP kesäkuussa, kaikki ikäluokat, 8.-13.6.2020

Finnish Junior Tennis Tour 4.+ SM-kisa 12.-14.6.2020

HPP Hanko Tennis Week ja Finnish Tour, 6.-12.7.2020

ITF Scandinavian EB Championships by Mandatum life 28.7.-2.8.2020

ITF Juniors Circuit 9.8.-16.8.2020

Ulkokauden päätöskisat 29.8.2019 – 31.8.2020

Hangon ulkomestaruuskilpailut, (syyskuu, tarkentuu myöhemmin)

Päiväkisat Cupliksessa syyskaudella kerran kuukaudessa

SARJATENNIS

Osallistutaan kaikilla mahdollisilla joukkueilla STL:n ja SST:n järjestämiin tennissarjoihin.

Kerholla on sisäkaudella kaksi miesten edustusjoukkuetta (II ja III divari) sekä uutena yksi juniorijoukkue (IV divari). Lisäksi seniorisarjoissa pelaa kuusi miesten joukkuetta (M35 SM, M50 I div, M50 II div, M55 I div, M60 II div, M65 II div) ja myös yksi naisten joukkue (N50 II div). Seniorisarjoihin osallistuminen on pelaajille omakustanteinen vuodesta 2020 lähtien.

 JUNIORITOIMINTA

Yksi suurimpia tavoitteita Hangon tenniskerholle on junioritoiminnan kasvattaminen.

Pyrimme rohkaisemaan pelaajia kilpailukentille ja sitoutumaan ympärivuotiseen valmennukseen. Samalla rakennamme pelaajapolun aloittelevasta pelaajasta minitenniksen kautta kohti mahdollista kilpapelaajaa. Tällä tavalla kilpailevia junioreita yritetään saada lisää. Nykyisiä kilpapelaajia kehitetään entistä tehokkaammalla valmennussuunnitelmalla kohti kansallista kärkeä. Juniorit ovat koko tulevan seuratoiminnan pohjana.

Ainakin seuraavat asiat tullaan toteuttamaan:

2016 käynnistynyt junioreiden iltapäiväkerhoa jatketaan ja kasvatetaan 2020.

Tuetaan junioreita kilpailuissa lähettämällä tarvittaessa valmentaja mukaan

Tenniksen lajiesittely, Street Tennis kouluille keväällä urheilutalolla

Ympärivuotinen tehovalmennus

HTK-HLK yhteinen leiri kilpapelaajille toukokuussa

HTK:n järjestämä leiri Vierumäellä kesäkuussa nuorille kilpapelaajille

Alkeis- ja jatkokurssit kesäkuusta alkaen

Koulutetaan valmentajia

Kehitetään valmennusjärjestelmää

Tuetaan kilpajunioreita kilpailumaksuissa ja matkoissa

Pyritään järjestämään tennisleirejä muiden seurojen kanssa

Omat tennisleirit Cupliksessa yhteistyössä lähiseurojen kanssa

Kesäkauden avajaisjuhlat tennisstadionilla

AIKUISTOIMINTA

Aktivoidaan uusia jäseniä seuratoimintaan mukaan ja järjestetään seuraavat tapahtumat:

Nelinpelitapahtumia ulkona ja sisällä

Arkitennistä Cupliksessa

Aikuisvalmennusta iltaisin Cupliksessa

Business-tennis yritysasiakkaille päivisin

Arvioidaan voiko Avoimet Ovet -tapahtumasta tehdä jokavuotinen perinne

MTI:n tenniskliniikat kesän aikana

Euroturnaus alkukesästä ulkokentillä

Dollariturnaus elokuussa ulkokentillä

Seuraottelu ETK-HTK

Liigasarjoihin osallistuminen

Seurailtoja kokoontumistiloissa

KENTÄT, ULKOALUEET JA KIINTEISTÖT

Puistolampi puhdistetaan heti lumien lähdettyä, käyttövalmiina viimeistään 1.5.

Massakenttien kunnostus siten, että kaikki kentät olisivat pelattavissa viimeistään 9.5., joista kolme kenttää jo 1.5.

Hangossa 27.10.2019

Hangon tenniskerho ry

Hallitus

HANGON TENNISKERHO RY-

HANGÖ TENNISKLUBB RF

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

En året runt aktiv förening står i centrum för verksamheten. Tennisklubben har som uppgift att säkerställa goda tränings- och tävlingsförutsättningar för föreningens juniorer och seniorer.

Hangö Tennisklubb innehar en central roll då det gäller utvecklandet av turismen i Hangö. Över 1500 tävlingsspelare besöker Hangö årligen och utöver detta nyttjar en stor mängd fritidsspelare stadens tjänster. Det ökande fritidsboendet hämtar även nya krävande idrottsidkare till Hangö. Den bland ungdomarna populära JGP –turneringen spelas i Hangö även år 2020 och i samband med Tennisveckan spelas Finnish Tour. En ny intressant turnering – juniorernas Liga Cup spelas i maj. Dessutom spelas juniorernas och seniorernas ITF –turneringar i juli – augusti. Marknadsföringen strävas att ökas för att utöka intresset för tennisen.

Denna verksamhetsplan ger riktlinjerna för styrelsen vars uppgift är att precisera och genomföra de för år 2020 uppställda målen.

Tennisklubbens verksamhet växer ytterligare under den kommande perioden. Tennisklubbens styrelse har beslutat att fortsätta anställningen av vår heltidsanställda tränings/tävlingsledare och vår deltidsanställda verksamhetsledare även under 2020.

ADMINISTRATION OCH INFORMATION

Styrelsen sammanträder så ofta som behövligt. I sammanträdandena följes sk. good governance principer vilket innebär att mötesinbjudan fiinns styrelsemedlemmarna tillhanda senast en vecka före möten och behandlingspunkterna innehåller alltid i mån av möjlighet förslag till beslut. Den ingående styrelsen fastställer årsvis utskotten. Varje styrelsemedlem har någon del av verksamheten som sitt ansvarsområde och verksamhetsområden aktiveras.

De stadgenliga möten, vår- och höstmötet, anordnas enligt det stipulerade. I samband med höstmötet ordnas säsongens avslutningsfest och medaljerna för föreningens egna mästerskapstävlingar delas ut.

Styrelsen fastställer de behövliga arbetsresurserna och anställer dessa. Sysselsättningsstöd ansökes även enligt möjlighet.Information gällande föreningens verksamhet utges tillräckligt ofta och i elektronisk form. Information återfinns även på tennisstadion och Cuplis anslagstavlor.

Tennisklubbens internet-sidor (www.hankotennis.fi) är primärt forum för informering. Även social media innehar en viktig roll.

EKONOMI

Föreningens ekonomi står på en stabil grund så länge understöden av det breda samarbetspartnernätverket kvarstår på samma nivå. Tennisklubbens kassaström är för tillfället något positiv och tyngdpunkten för kommande år kommer att ligga på underhållandet och utvecklandet av det attraktiva konceptet genom systematisk insamling av understöd, anordnandet av lönsamma tävlingar och strikt ekonomisk kontroll.

En under hösten genomförd undersökning i samarbete med Tennisförbundets expert ger vid handen att klubben bör ansöka om MVS -skyldighet (mervärdesskatt). Styrelsen bör ännu ta beslut i saken.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN

År 2020 anordnas åtminstone följande evenemang

Månatliga endagstävlingar i Cuplis

Hangö inomhusmästerkap, (april, noggrannare tidpunkt anges senare)

Juniorernas Liga Cup 21 – 23.5 2020

Klass FM deltävlingar i B och C –klasserna, 5 – 7.6.2020

JGP i juni, alla klasser, 8-13.6.2020

Finnish Junior Tennis Tour 4.+ FM-tävling 12.-14.6.2020

ITF Scandinavian EB Championships by Mandatum life 28.7.-2.8.2020

ITF Juniors Circuit 9.8.-16.8.2020

Utesäsongens avslutningstävling 29.8.2019 – 31.8.2020

Hangö utomhusmästerskap, (september, datum angives senare)

Endagstävlingar i Cuplis under höstsäsongen, en gång i månaden

SERIETENNIS

Föreningen deltar enligt möjlighet med lag i av FTF:s och FSTF:s anordnade tennisserier. Klubben har under inomhussäsongen två herr representationslag (II och III division) samt ett nytt juniorlag (IV division). Utöver detta deltar i seniorserierna sex herrlag (M35 FM, M50 I div, M50 II div, M55 I div, M60 II div, M65 II div) och även ett damlag (D50 II div). Deltagandet i senioriserierna är självkostnadsbaserat från och med 2020.

JUNIORVERKSAMHETEN

En av de största utmaningarna för Hangö Tennisklubb är att få tillväxt i juniorverksamheten.

Vi strävar till att uppmuntra spelare att delta i tävlingar samt att förbinda sig till året runt träning. Med detta bygger vi en stig från minitennis till en presumtiv tävlingsspelare. På detta vis strävar vi till att öka antalet tävlande juniorer. Nuvarande tävlingsspelare utvecklas med ännu bättre träningsmetoder mot den nationella toppen. Juniorerna utgör grunden för hela den kommande föreningsverksamheten.

Åtminstone följande saker kommer att genomföras:

Eftisklubben som startades 2016 fortsätter och utökas 2020.

Vi hjälper juniorerna i tävlingarna och en tränare medföljer vid behov

Året runt intensivträning

Tennis som gren presenteras åt skolorna under våren, detta sker genom ett sk. Street Tennis evenemang vid idrottshuset

HTK anordnar läger för unga tävlingsspelare i Vierumäki i maj

Nybörjar- och fortsättningskurser börjandes juni

Skolning av tränare

Träningsverksamheten utvecklas

Vi stöder tävlingsjuniorerna i deras avgifter och resor

Vi strävar till att ordna tennisläger i samordning med andra föreningar

Egna tennisläger i Cuplis i samarbete med närliggande föreningar

Sommarens festligheter vid tennisstadion

SENIORVERKSAMHETEN

Vi aktiverar nya medlemmar att delta i föreningsverksamheten och anordnar åtminstone följande evenemang:

Dubbelevenemang både inomhus och utomhus

Seniorträning om kvällarna i Cuplis

Vi överväger att göra Öppna Dagarna –evenemanget till en tradition

Business-tennis för företagskunder dagstid

MTI tenniskliniker under sommaren

Euroturnering från början av sommaren utomhus

Dollarturneringen i augusti utomhus

Föreningsmatcher ETK-HTK

Deltagande i ligaserier

Föreningskvällar i möteslokalen

PLANER, UTEOMRÅDEN OCH FASTIGHETER

Planerna vid Parkdammen rengörs genast då snön smultit, färdigställda senast 1.5.2020.

Massaplanerna iståndsätts så att alla är i spelskick senast 9.5 och tre stycken redan 1.5.

I Hangö 27.10.2020

Hangö Tennisklubb rf

Styrelsen