Jäsenyys

Seuran jäseneksi aikovan tulee täyttää jäsentietolomake ja lähettää se jäsensihteeri Lennart Lindroosille. Lisäksi tulee maksaa vuosikokouksen vahvistamat maksut seuran tilille Aktia FI21 4055 0016 5434 29. Huomautuskenttään tulee merkitä kaikki tiedot ml syntymävuosi. Lisätietoja antaa johtokunnan jäsenet.

Liittymismaksut ja jäsenmaksut 2022: (on maksettava molemmat silloin kun liittyy jäseneksi)

● Liittymismaksu: aikuiset 50 €, juniorit 0 €
● Jäsenmaksu: aikuiset 70 €, juniorit 25 € (juniori-ikä loppuu samana vuonna kun täyttää 19 vuotta)

Kannatusjäsenyys yritys (ei jäsenoikeuksia) min. 70 € tai vapaavalintainen summa

Kun liitytään jäseneksi on ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä myös maksettava liittymismaksu. Jatkuva jäsenyys edellyttää että jäsenmaksu maksetaan joka vuosi. Mikäli jäsenmaksu katkeaa, joutuu liittymään jäseneksi uudelleen sekä maksamaan liittymismaksun uudelleen.

Aikuis-ikä alkaa samana vuonna kun täyttää 19 vuotta.

Jäsenedut: 

  • Osallistumisoikeus seuran järjestämiin tapahtumiin ja kansallisiin kisoihin
  • Alennusta ulkokenttämaksuista

Mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä jäsensihteeri Lennart Lindroosille (tennis.lennart(at)gmail.com).  Tervetuloa mukaan !


Medlemsskap

För att ansöka om medlemsskap bör medlamsskapsblankett ifyllas och skickas till föreningssekreterare Lennart Lindroos eller läggas i postlådan bredvid kanslidörren på tennisstadion. Därutöver bör av årsmötet fastställda avgifter betalas till föreningens konto Aktia FI21 4055 0016 5434 29. I informationsfältet bör alla uppgifter antecknas inkluderande födelsedatum. Tilläggsinformation fås av styrelsemedelemmarna.

Inskrivningsavgift och medlemsavgift 2022: (båda skall betalas när man blir medlem)

● Inskrivningsavgift: 50 €/ vuxen 0 € för juniorer
● Medlemsavgift: 70 €/ vuxen, juniorer 25 € (junioråldern slutar samma år man fyller 19 år)

Understödsmedlemsavgift, företag (ej medlemsrättigheter) min. 70€ eller valbar summa.

Anslutningsavgiften bör betalas i samband med den första medlemsavgiften då man ansluter sig till föreningen. Ett fortgående medlemsskap förutsätter att man betalar medlemsavgiften varje år. Ifall medlemsskapsavgiften lämnas obetald bör man ansöka om nytt medlemsskap samt betala anslutningsavgiften på nytt.

Senior åldern börjar det år man fyller 19 år.

Medlemsförmåner: 

  • Rätt att delta i föreningens evenemang 
  • Rabatt på planhyra utomhus

Meddela om förändringar i kontaktuppgifter åt föreningssekreterare Lennart Lindroos (tennis.lennart(at)gmail.com). Välkommen med!