Johtokunta / Styrelsen

Niklas Rosvall
Puheenjohtaja / Ordförande

nicke(at)sunfun.fi 
0400 – 477 894

Leif Wikström
Varapuheenjohtaja / Vice ordförande
leif.w(at)livenet.fi 
0400 – 473 749

Filip Lundqvist
S
ihteeri / Sekreterare
filleus(at)gmail.com
040 – 482 8484 

Jouko Pentikäinen
Kenttämestari / Banmästare

jouko.pentikainen(at)pp1.inet.fi 
040 – 580 3439 

Kare Johansson
Kenttäalue ja kiinteistöt / Banområde och fastigheter 

kare.johansson(at)gmail.com 
044 – 548 6852 

Joakim Berner 
joakim.berner(at)solabe.fi 
0400 – 100 200 

Johan Krause 
krause.johan(at)gmail.com 
0400 – 434 675 

Robin Wiberg
robin.wiberg97(at)gmail.com

Hallituksen ulkopuolella toimivat / Utanför styrelsen verkande

Risto Alen
Toiminnanjohtaja  / Verksamhetsledare

risto.alen(at)gmail.com  
0400 – 852 923

Birgit Isaksson
Rahastonhoitaja ja Jäsensihteeri / Kassör och Medlemssekreterare

birgit.isaksson(at)evl.fi
044 – 253 0463