Hallitus / Styrelsen 2019

Niklas Rosvall
Puheenjohtaja / Ordförande

nicke@sunfun.fi 
0400 – 477 894

Leif Wikström
Varapuheenjohtaja / Vice ordförande
leif.w@livenet.fi
0400 – 473 749

Filip Lundqvist
S
ihteeri / Sekreterare
filleus@gmail.com
040 – 482 8484 

Kare Johansson
Kenttäalue ja kiinteistöt / Banområde och fastigheter 

kare.johansson@gmail.com 
044 – 548 6852 

Joakim Berner 
joakim.berner@solabe.fi 
0400 – 100 200 

Johan Krause 
krause.johan@gmail.com 
0400 – 434 675 

Robin Wiberg
robin.wiberg97@gmail.com

Jukka Manner

jukka.s.manner@gmail.com

Hallituksen ulkopuolella toimivat / Utanför styrelsen verkande

Risto Alen
Toiminnanjohtaja  / Verksamhetsledare

risto.alen@gmail.com  
0400 – 852 923

Birgit Isaksson
Rahastonhoitaja ja Jäsensihteeri / Kassör och Medlemssekreterare

birgit.isaksson@evl.fi
044 – 253 0463